به گزارش افکارنیوز،

پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی این پست را در اینستاگرامش منتشر کرد.