به گزارش افکارنیوز،

مرجانه گلچین با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

نوبرگ های افرا را

ترسی نیست

از باد سرخورده پیر

زنان شالی کار را

ترسی نیست

از تندباد

از این پس

به درون نقاشی ها می رقصیم

هیچ تندباد زمستانی ای

مشکی نخواهد کرد

رنگ سرخ پیرهن بندرخت را.....