به گزارش افکارنیوز،
عکسی از سپند و کمند امیرسلیمانی در بیمارستان را مشاهده می کنید. وی پس از عمل انگشت دست خود دوران نقاهت را سپری می کند.