به گزارش افکارنیوز،

فاطمه موازی مجری تلویزیون با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

درمیانه ی این همه آشوب و اضطراب و بیقراریِ این روزها، فقط در محضر حضرت عشق، امام رضا جان قرار میگیرم، عمیق تر نفس میکشم و با هر بازدم سنگینیِ قلبم را به مهربانی نگاهشان میسپارم، میدانم شما خاندان کرامتید و مرا غیر از این صحن و سرا پناهی نیست!!!. پیوست؛ سرمایه ی این تصاویر، خاطرات زیارتی کوتاه، اما بسیار دلچسب با دوستانی عزیز و صمیمی خاصه فضه سادات جان حسینی بود که در قلبم ماندگارشد. اما به وقت رفتن همچنان دلتنگم و دلخوشم که فرمودید؛ "هرآنکه در دلِ خود یار ماست، زائر ماست..." به شوق خاک بوسی دوباره.