به گزارش افکارنیوز،

آمار فروش فیلم‌های روی پرده به شرح ذیل است:

- هزارپا (ابولحسن داوودی) /۵ هفته اکران/ ۱۵۵ سالن سینما/ فروش هفتگی: ۴ میلیارد ۲۸۰ میلیون تومان/فروش کل:۲۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان

-کاتیوشا (علی عطشانی) / ۲ هفته اکران/ ۱۰۱ سالن سینما/ فروش هفتگی: ۳۹۶ میلیون/فروش کل: ۷۸۰ میلیون

-دم سرخ‌ها (آرش معیریان) / ۱ هفته اکران/۵۶ سالن/ فروش هفتگی و کل: ۳۵۰ میلیون

-خاله قورباغه (افشین هاشمی) / ۶ هفته اکران/ ۱۰۸ سالن/ فروش هفتگی: ۳۲۰ میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون

-تگزاس (مسعود اطیابی) / ۱۶ هفته اکران/ ۶۷ سالن/ فروش هفتگی ۲۵۵ میلیون/ فروش کل: ۱۴ میلیارد

-دارکوب (بهروز شعیبی) / ۶ هفته اکران/ ۵۸ سالن/ فروش هفتگی: ۲۰۰ میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون

-دشمن زن (کریم امینی) / ۸ هفته اکران/۶۰ سالن/ فروش هفتگی: ۱۸۵ میلیون/ فروش کل: ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون

-من دیوانه نیستم (علیرضا امینی) / ۲ هفته اکران/ ۵۱ سالن/ فروش هفتگی:۱۱۵ میلیون/ فروش کل: ۲۴۵ میلیون

-به وقت خماری (محمدحسین لطیفی) / ۶ هفته اکران/ ۴۷ سالن/ فروش هفتگی: ۶۰ میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد ۴۲ میلیون

-دلم می‌خواد (بهمن فرمان آرا) / ۸ هفته اکران/ ۲۰ سالن/ فروش هفتگی: ۵۸ میلیون/ فروش کل: ۱ میلیارد ۴۹۵ میلیون

-خجالت نکش (رضا مقصودی) / ۱۴ هفته اکران/ ۱۵ سالن/ فروش هفتگی: ۲۰ میلیون/ فروش کل: ۴ میلیارد ۵۴۵ میلیون

-فیلشاه (انیمیشن) (هادی محمدیان) / ۲۱ هفته اکران/ ۲۳ سالن/ فروش هفتگی: ۹ میلیون/ فروش کل: ۷ میلیارد ۸۰۰ میلیون