به گزارش افکارنیوز،

فلور نظری در اینستاپستش نوشت: باهمکاران عزیزم، شهره جان لرستانى عزیزم و مه لقا مى نوش زاد جان که برایش موفقیت آرزو مى کنم در سریال حکایت هاى کمال، کار تاریخى مربوط به دهه ى. چهل و کلى تجدید خاطره لوکیشن: شهرک غرالى

مرداد نودو هفت

کارگردان: قدرت الله صلح میرزایی

تهیه کننده: محسن شایان فر