به گزارش افکارنیوز،

 لاله صبوری در توضیح این عکس نوشت:
شروع پروژه جدید ... با حضور همکارهاى درجه یک ...