به گزارش افکارنیوز،

نیما کرمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

سلام ..... پسرم آمد و نیک میدانم آمدنش پر از خیر است برای من و خانواده .

خوش آمدی مرد روزهای سخت و شیرین ، خوش آمدی مرد من ، خوش آمدی کرمی جانم .

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx