به گزارش افکارنیوز،

سینا مهراد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

اون بالایى ، فقط