جام جم نوشت:

محمدعلی کشاورز بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون با اشاره به افتتاح شبکه نمایش گفت: «راه‌اندازی این شبکه اقدامی مهم و پرزحمت است و باید کاری کرد که دیدن ماهواره برای مردم معنایی نداشته باشد.»

وی با اشاره به فرهنگ اسلامی و ایرانی تاکید کرد: «ما کشورهای اسلامی باید به اخلاق و پاکی و نجابت توجه نشان بدهیم و توجه جوانانمان را به این ارزش‌ها جلب کنیم.»

کشاورز هدف نظامهای سرمایهداری را سلب استقلال از کشورمان دانست و تاکید کرد: آنها با گسترش ماهوارهها که چیز مزخرفی است به دنبال حاکمیت سرمایه و پول هستند، جوانهای ما باید این مسائل را بدانند.