به گزارش افکارنیوز،

ماهچهره خلیلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

هیچ کس آنقدر فقیر نیست

که نتواند لبخندی به کسی ببخشد

وآنقدر ثروتمند نیست

که نیازی به لبخند نداشته باشد

#چارلی_چاپلین

AndroidOnlineNewsImage.aspx