به گزارش افکارنیوز،

شبنم قلی خانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

دنیا را در خلوت خود چنان تغییر بده که هر گاه به خلوتت پناه بردی , روشنایی و هوایش دگرگونت کند... روزتون بخیرونیکی..

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx