به گزارش افکارنیوز،

شبنم قلی خانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو

روزتون خوش

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx