به گزارش افکارنیوز،

امسال نیز این انتشاراتی مانند روند هرساله خود کتاب‌های جدیدی را در زمینه شعر منتشر کرده است که از جمله این کتاب‌ها می‌توان به «جنگ زنی ست با مو‌های بلوند» اثر سامان عبدلی، «اربعین مداری» اثر علیرضا الیاسی، «بی خیال» اثر آذر کیانی، «دندان هایت پیانو می‌نوازد» اثر احمد بهرامی فارسانی، «گذشته از حال رفته» اثر محمد نوروزی فرسنگی، «آی بی کلاه مانده» اثر محمد حسینی پویا، «نیمکت» اثر رضا حبیب پور، «مانلی» اثر آرزو عرب، «در من جهانی هست» اثر زهرا حسینی، «خیابان یک طرفه» اثر امیرحسین خوشحال، «آن شب گوزن‌ها دو قاشق سوختند» اثر محمد رضا آریان فر، «ترانه‌های شوجی» اثر کامران امجدیان، «دلبری‌ها را با هم باید شست» اثرافسر فاضلی شهربابکی و «بر پنجره می‌زند تلنگر باران» اثر سمین علیزاده اشاره کرد.

انتشارات فصل پنجم کتاب‌هایی را نیز در دست انتشار دارد که از جمله این کتاب‌ها می‌توان به «زن شرقی من» اثر خلیل شیخ لو، «چه می‌شود بشود» اثرمه زاد رازی، «شب همپای دریا» اثر ایمان زندی، «از هیچ کجا از هیچ کس» اثر پگاه سادات حسینی، «بریده‌های کوچک ذهن» اثرمحمد حسین بهرامی کشکولی، «پیاده رو‌های بد دهن» اثر فاطیما رنجبری، «آغاز راه تو بودم» اثر وحیده احمدی، «چشم گذاشتن» اثر صفورا مظلومیان، «پس از عاشقی» اثر سید سجاد ابو بستر لو، «بعد از مراسم» اثر سعید شاپوری، «ترانه تاک» اثر محسن ایمانی، «تشریح» و «تو رها باش و دوست داشته باش» اثرمریم جعفری، «دموکراسی با دهان خونی» اثر سعید قادری، «اینجا همه غریبه اند» اثر محمد تقی جعفری تفضلی، «دو قدم مانده به صبح» اثر حسن رفیعی و «رابط بین الملل و شاهنامه» اثر علی سهامی اشاره کرد.