به گزارش افکارنیوز،

سانیا سالاری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

مهربانی را بیاموزیم.... و باور کنیم هیچکس نمی تونه حق کسی دیگه ای رو بگیره باور کنیم دنیا اونقدر بزرگ هست که برای همه ی ما جا داشته باشه باور کنیم دنیا خیلی جای قشنگتری میشه اگر کینه، حسادت، بغض و بد خواهی رو کنار بگذاریم به جاش یاد بگیریم یاور هم باشیم دوست هم باشیم کمک هم باشیم نه بدخواه هم باور کنیم دنیا اینطوری خیلی جای قشنگتری میشد باور کنیم قانونی بر این جهان حاکمه پس درست رفتار کنیم دوستانه رفتار کنیم که هیچ عملی بی حساب نخواهد بود...

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx