به گزارش افکارنیوز،

احسان کرمی در اینستاگرام نوشت: «سى و چند سال پیش با پدرم سى و چند سال بعد با پسرم. خدا هر دو رو برام حفظ کنه.»

 

 دو عکس از احسان کرمی به فاصله ۳۰ سال