به گزارش ایرنا،براساس روایات امام غایب و آخرین گل امامت كه همواره نسیم حضورش در دوران غیبتش احساس می شود، به اذن الهی دوران غیبت را پشت سرمی گذارد و دل های تشنه عدالت و خسته از ظلم و بیداد انسان های زورمدار را با ظهورش سیراب می كند و جای جای این كره خاكی را از عطر حضورش سرمست خواهد كرد.

از آنجا که خلفای عباسی بر اساس سخن رسول الله(ص) و امامان معصوم علیهم السلام، از تولد حضرت مهدی(عج) خبر دار شده بودند، همواره امام حسن عسکری(ع) پدر بزرگوار ایشان را زیر نظر داشتند.

امام صادق(ع) در خصوص تولد مهدی موعود(عج) اینگونه می فرماید: محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین و ائمه اولاد حسین، ۱۴نوری هستند که خدای تعالی، ۱۴هزار سال پیش از خلق جمیع مخلوقات، آنها را خلق کرد. آخر ایشان مهدی قائم(ع) است که بعد از غیبتش، قیام می کند و زمین را از هر گونه جور و ستم پاک می گرداند.

اکنون قرن ها از غیبت دوازدهمین حجت حق حجت ابن الحسن العسکری(عج) می گذرد و جهان تشنه روشنی آفتاب و دل های بی قرار، منتظرند تا آخرین گل زیبای ولایت و امامت سکان هدایت بشریت را در دست گیرد.

امروز مفهوم غیبت به کلمه ای عادی تبدیل شده که منتظران در جمعه هر هفته با خود برای آمدنش زمزمه می کنند و لحظه ها را به شماره نشسته اند.

ای حجت حق از کلام تو رودها به خروش می آیند، از صلابت تو کوه ها سر تعظیم فرود می آورند، از استقامت تو آسمان خاکسار می شود، از عبادت عاشقانه تو حضرت حق به خلقتت افتخار می کند پس بیا و با حضورت این کره خاکی را از هر آنچه زشتی و پلیدی است دور نگه دار تا وعده الهی محقق شده و دنیا سراسر عدالت و زیبایی شود.

ای منتظران، ای دلبستگان خورشید امامت، سختی های زمان، دیری نمی پاید و قائم آل محمد(عج) از راه می رسد و زمین را از قسط و عدل پر می کند.

او حجت پنهان خداوند بر اهل زمین است و نوری را که امام حسین(ع) در دل های آسمانی برافروخت، در سراسر زمین منتشر می سازد.

آن منجی موعود روزی با شمشیر عدالتش زنجیر ستم را از هم خواهد گسست و خورشید عدالتش از پشت ابرهای انتظار طلوع خواهد کرد تا جهان، پر از نور حقیقت شود.

ای عاشقان ظهور اینك در سالروز آغاز امامت امام زمان (عج) به امید آمدنش دعای فرج را با حضور قلب زمزمه كرده و از حضرت حق آمدنش را خالصانه و خاشعانه بخواهید باشد كه گوشه ای از دعاها و راز و نیازها این گره بسته را بگشاید و فرج آقایمان میسر شود.