به گزارش افکارنیوز،

منوچهر هادی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

رحمان_۱۴۰۰ تدوین کار توسط دوست عزیزم موحد شادرو به نیمه رسید.