به گزارش افکارنیوز،

نفیسه روشن با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

حالِ خوبت را به هیچکس گره نزن! یاد بگیر بدونِ نیاز به دیگران؛ شاد باشی، بخندی، و امیدوار باشی... باور کن؛ این مردم حوصله ی خودشان را هم ندارند! تو باید خودت؛ دلیلِ اتفاقاتِ خوبِ زندگی ات باشی! #نرگس_صرافیان_طوفان

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx