به گزارش افکارنیوز،

فاطمه هاشمی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

میخوانم و می ستایمت پر شور ای پرده دل فریب رویا رنگ می بوسمت ای سپیده گلگون ای فردا ای امید بی نیرنگ دیریست که من پی تو می‌پویم.

هوشنگ ابتهاج

AndroidOnlineNewsImage.aspx