به گزارش افکارنیوز،

انتشارات مایا یکی از ناشرانی است که در حوزه ادبیات فعالیت می‌کند. یکی از کتاب هایی که این انتشاراتی به تازگی منتشر کرده، مجموعه شعر «جای موج » اثر سبحان طیبی است. این کتاب 34 غزل را دربرمی گیرد و در 72 صفحه منتشر شده است. اشعار این مجموعه درون مایه ای عاشقانه، سیاسی و اجتماعی دارند. البته مضمون عاشقانه در  این مجموعه شعر کمتر از سایر مضامین است.

«پیامبری برای سایه ها» اثر سعید مهدی زاده مجموعه شعر سپید منتشر شده از سوی این انتشارات است. شعرهای سپید این مجموعه نسبتا بلند سروده شده اند. انتشارات مایا این کتاب را در 64 صفحه منتشر کرده است. مجموعه شعر «پیامبری برای سایه ها» اشعاری با درون مایه اجتماعی و سیاسی با نگرش وطن پرستی دارد.

«دنباله ستاره دار» اثر آرش فرهنگ پژوه هم در انتشارات مایا در 60  منتشر شده است. این کتاب مجموعه شعرهای سپید را در بر می‌گیرد. در این مجموعه شعر با رویکردی فرم گرایانه در شعر روبرو هستیم. شاعر سعی می کند در هر سطر این فرم گرایی را نشان دهد.

«دوشنبه ها باران می گیرد» اثر  لیلا محمد کریمی هم مجموعه شعری سپید است که در انتشارات مایا منتشر شده است. شعرهای این مجموعه به شدت عاشقانه و با نگاه زنانه هستند. شعرهای «دوشنبه باران می گیرد» بیشتر مضمونی عاشقانه دارد و مضامین اجتماعی در آن دیده نمی شود.

این روزها کتاب هایی هم در انتشارات مایا تجدید چاپ شده اند؛ یکی از آنها کتاب «با قید وثیقه هایمان آزادیم» اثر امیرحسین پناهنده است. این کتاب در انتشارات مایا به چاپ دوم رسید. کتاب « تنهاتر از یکدیگر» اثر «دنیا میرزایی» هم در این انتشاراتی به چاپ دوم رسید. کتاب «بی تو مهتاب کجا، کوچه کجا، شعر کجا» اثر محمد ابراهیم گرجی و «گوش کن من صدای دوستت دارم می دهم» اثر سجاد داغستانی» هم از کتاب های دیگری است که در نشر مایا به چاپ دوم رسید. کتاب «ما بلد بودیم چطور گم شویم» اثر نیما معماریان هم در نشر مایا تجدید چاپ شد و به چاپ سوم خود رسید. این انتشاراتی سی کتاب دیگر را هم تا پایان سال جاری تجدید چاپ می کند.