محمدرضا شهیدی فر در گفتگو با سینماپرس بیان کرد: جشنواره به عنوان مهم ترین رخداد فرهنگی در جریان، مورد توجه پارک ملت قرار می گیرد.

مجری و طراح برنامه پارک ملت در این باره گفت: پارک ملت همواره در طول برنامه های خود به ویژگی های سینمای ملی به عنوان یک موضوع مهم و مبحثاخلاق به عنوان رویکرد اصلی این جشنواره پرداخته است. به همین جهت در طول برگزاری جشنواره بخش هایی از برنامه به این امر اختصاص خواهد یافت.

شهیدی فر افزود: با توجه به رویکرد پرداخت به سینمای ملی با رویکرد اخلاق و امید و آگاهی، آیتم های گزارش از برج میلاد و سایر سینماهای میزبان جشنواره و نظرات مردم تهیه می شود. علاوه بر آیتم هایی از جلسات داوران و افتتاحیه و اختتامیه نیز جز برنامه های ویژه ما قرار می گیرند.

مجری برنامه «پارک ملت» در ادامه گفت: در بخشی از برنامه نیز به تحلیل این سی دوره جشنواره، در گفتگو با دست اندرکاران سی سال جشنواره و دوره سی ام خواهیم پرداخت.

وی در پایان افزود: ویژه برنامه ای هم در این ده شب، به صورت کامل به جشنواره تعلق خواهد گرفت تا با مهمانانی از جشنواره به بحث تحلیل در مورد جشنواره و اتفاقات و دستاوردهای این سی سال بپردازیم.