به گزارش روابط عمومی سیما، فیلم سینمایی لبه تاریکی به کارگردانی مارتین کامبل پنجشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۲۲ ازشبکـه یک سیما روی آنتن می رود. سینمایی ریشه در خون به کارگردانی سیروس الوند ، جمعه۱۴بهمن ساعت۱۶از شبکـه یک سیما پخش می شود.

سینمایی «ضربه انتقام» به کارگردانی چو یانگ، محصول سال ۱۹۷۱هنگ کنگ پنجشنبه۱۳بهمن ساعت۱۰و ۱۵ دقیقه از شبکه سه سیما پخش می شود. فیلم سینمایی «الماس منزوی» به کارگردانی پا اول هریسون جمعه۱۴بهمن ساعت۱۰و۱۵دقیقه از شبکه سه سیما باز پخش می شود. جمعه۱۴بهمن ساعت۱۴:۳۰ فیلم سینمایی «امیدها» ازشبکه سه سیما پخش خواهد شد.

همچنین جمعه۱۴بهمن ساعت ۱۹ فیلم سینمایی «گانتز» به کارگردانی شینسوکه ساتو محصول سال۲۰۱۰ژاپن از شبکه سه سیما پخش می شود.

فیلم سینمایی «کلاس اولی ها» به کارگردانی جاستین چدویک محصول سال۲۰۱۰ کانادا و با بازی آنومی هریس، تبنی گروج و الیور گیئوندو پنجشنبه ۱۳ بهمن ساعت۱۵:۳۰ از شبکه چهارسیما بازپخش می شود.

سینمایی «حرفه ایتالیایی» به کارگردانی پیتر کالینسون جمعه ۱۴ بهمن ساعت۱۲ از شبکه چهارسیما پخش می شود. سینمایی «غرب و غربت» به کارگردانی اندی دی امونی جمعه ۱۴ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ در قالب برنامه «سینما ۴» ازشبکه چهارسیما پخش می شود. فیلم سینمایی «به رنگ نارنجی» به کارگردانی جورام لورسن پنجشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ در قالب برنامه «تماشاخانه» ازشبکه تهران پخش می شود.

سینمایی «مردان جاده» ۳۰ دقیقه بامداد جمعه۱۴بهمن از شبکه تهران بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «دل زدن به دریای زندگی» جمعه۱۴بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.

فیلم تلویزیونی «ملک پدری» پنجشنبه۱۳بهمن ساعت ۲۳ از شبکه شما پخش می شود.

همچنین فیلم تلویزیونی «آن سوی آرزوها» به کارگردانی و تهیه کنندگی حسن محمد زاده جمعه ۱۴ بهمن ساعت۱۳:۳۰ از شبکه شما پخش می شود.

سینمایی «مالکوم ایکس» به کارگردانی و تهیه کنندگی اسپایک لی پنجشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۵از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

سینمایی «جنگجویان رودخانه وحشی» با بازی دانی ین پنجشنبه۱۳بهمن ساعت۱۹از شبکه نمایش پخش می شود.

فیلم سینمایی «مرد آفتابی» پنجشنبه۱۳بهمن ساعت۲۱ از شبکه نمایش پخش می شود.

سینمایی قلقلک به کارگردانی مسعود نوابی و نویسندگی قربان محمد پورجمعه۱۴بهمن ساعت۲۱ ازشبکه نمایش پخش می شود. فیلم های تلویزیونی و سینمایی آخرین سرقت، دادا، روبوت ها، چارلی و کارخانه شکلات سازی و هواشناس به ترتیب ساعت۱۳، ۱۵، ۱۷ ، ۱۹ و۲۳جمعه۱۴بهمن از شبکه نمایش روی آنتن می رود.