به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا مصباح، تهیه کننده سینما با بیان این که طی دوران ریاست حیدریان در سازمان سینمایی اتفاقات خوبی برای سینما افتاد، گفت: خوشبختانه در این دوران بسیاری از فاصله ها برداشته شد، همچنین درک بهتری نسبت به بدنه سینما و سازندگان فیلم رخ داد، با این که دوران موفقی بود اما در عین حال نقدهای نیز به آن وارد است.

وی درخصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد رییس سازمان سینمایی، ادامه داد: اگر قانون منع به کارگیری بازنشستگان اجرا شود و قرار بر تغییر حیدریان باشد باید نگاه وسیع و جامع برای انتخاب نفر بعدی صورت گیرد.

مصباح افزود: چرا که روح این قانون برای این است که ما از نیروهای جوان و خوش فکر، در حوزه سینما استفاده کنیم. با اینکه محمد مهدی حیدریان سوابق درخشانی در حوزه فرهنگ و هنر داشته اما ممکن است نیروهای جوانی که در آینده سکان سینمای ایران را به دست می گیرند نیز خدمات شایانی را در این حوزه ارائه دهند.

تهیه کننده فیلم «دو طبقه روی پیلوت» با تاکید بر جوان بودن فرد جدید در ریاست سازمان سینما گفت: اتفاقات خاصی در سینمای ایران در حال رخ دادن است و به نظر می رسد که ما در دورانی به پیچ تندی در سینما رسیدیم، اگر بتوانیم به سلامت از این پیچ عبور کنیم شاهد بالندگی و رشد سینمای ایران خواهیم بود.

وی تاکید کرد: قدم گذاشتن به دنیای دیجیتال برای سینمای ایران، ساز و کار خاصی را می طلبد، اگر نیروی جوان روی کار بیاید باید فواصل بدنه، مدیریت سینما و فیلمسازان را کم کند که به درک متقابل بهتری منجر خواهد شد.

وی در ادامه افزود: طی چند سال اخیر ما شاهد استقبال مخاطبین و مردم از فیلم های سینمایی بودیم و آمار فروش نشان دهنده استقبال خوب مردم بوده است، باید از این فرصت استفاده کرد تا مانع جدایی و قهر مخاطبان شود.

این سینماگر با تاکید بر این که مدیریت جدید باید راه را برای جوانان کشور هموار کند، ابراز کرد: مطمئنا این جدایی منجر به اتفاقات دردناک و غیرقابل جبران در سینمای ایران می شود، همچنین مدیر جدید سازمان سینمایی باید تلاش کند تا سینمای ایران را از انحصار گروه های فکری و باندهای خودساخته برهاند و در اختیار هنر اصیل جوانان با انگیزه قرار دهد.

مصباح با اشاره به ورود پول های مشکوک به سینما گفت: در سال های اخیر بعضی سرمایه گذاران وارد سینمای ایران شدند و پول هایی با منشاء نامعلوم به سینمای ایران تزریق شد. مدیریت جدید سینمای ایران باید به این موضوع توجه و نظارت داشته باشد، همچنین باید منشا این پول ها بررسی شود و مانع خدشه دار شدن ساحت سینما شوند.

وی با بیان این که توجه به فیلم سازان اولی می تواند از اولویت های کاری رئیس جدید باشد گفت: فعالیت در سینما باید از بعد اقتصادی نیز جذاب باشد، تا سرمایه گذاران پاکدستی که دغدغه کار فرهنگی و هنری دارند بدون نگرانی از بازگشت سرمایه در سینما سرمایه گذاری کنند و موجب رونق این صنعت گردند.

وی افزود: لذا سازمان سینمایی می بایست در دوران مدیریت آتی بسیاری از دست انداز های اداری را حذف و با برون سپاری و تقویت تشکل های صنفی نقش خود را به عنوان ناظر ایفا کند.

این تهیه کننده با اشاره به اینکه سینما قادر است خود را اداره کند،بیان کرد: مشخصا صدور پروانه ساخت فیلم سینمایی می بایست صرفا با بررسی شکلی در تشکیلات دولتی صورت پذیرد و مسئولیت تولید محتوا با تهیه کننده ای باشد که صلاحیتش قبلا بررسی شده و جزء بدنه سینماست.

وی در ادامه گفت: طبیعتا این تهیه کننده اثری تولید نخواهد کرد که با سیاست های کلی کشور در بخش فرهنگی در تضاد باشد که در این صورت قبل از هرکس خود او مواجه با سوخت سرمایه می گردد،این روش به تولید آثار فاخر کمک خواهد کرد.به این صورت که سینما قادر است خود را اداره کند و البته در عین حال شورای پروانه نمایش می بایست تقویت گردد.