به گزارش افکارنیوز،

لیلا برخوداری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: خوب باش!

چه فرقی میکند

کجا؟

با چه کسی؟

و چگونه؟

همین که میتوانی ادامه دهی

بی آنکه به دیدنم بیایی

بی که جوابم را بدهی

بی صدایی، حرفی

دیگر چه چیز میتواند مهم باشد؟

جز تو

که هنوز به خوابهایم می آیی

و مرا در آغوش نمیگیری

دست هایت را به هر که سپردی

از داغ دستهایم چیزی کم نخواهد شد

شبیه حسرتی که هر روز

با من از خواب بیدار می شود…

 

androidonlinenewsimage-2-3

#آبا_عابدین

#لیلا_برخورداری