به گزارش افکارنیوز،

ثریا قاسمی با انتشار این عکس نوشت: یاد بگیرید برای خودتان ارزش قائل شوید، به این معنا که برای به دست آوردن شادی، مبارزه کنید.

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx