به گزارش افکارنیوز،

آذر معماریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: آخر چگونه از خیالت بگذرم

من بی تواز رویای خود تنها ترینم