به گزارش افکارنیوز،

بیش از چهار هزار فیلم خارجی متقاضی حضور در بخش رقابتی چهل‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد شدند که در نهایت از این تعداد، ۴۹ فیلم پویانمایی، ۲۱ فیلم مستند و ۳۴ فیلم داستانی برای شرکت در بخش مسابقه بین الملل این جشنواره انتخاب شده است.

آثار انتخابی در سه بخش فیلم‌های داستانی، پویانمایی و مستند (شامل مستند علمی ـ آموزشی و مستند به مفهوم عام)  به رقابت خواهند پرداخت.

این فیلم‌ها از ۲۸ کشور از ۵ قاره در مسابقه بین‌الملل حضور خواهند داشت که از میان آن‌ها ایتالیا با ۱۱ فیلم، هند با ۸ فیلم و فرانسه با ۷ فیلم، دارای بیشترین نماینده در این جشنواره هستند.

همچنین از میان ۷۴۰ فیلم ایرانی متقاضی شرکت در چهل‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد، ۱۰۱ فیلم برای شرکت در بخش مسابقه بین‌المللی برگزیده شده‌اند که شامل ۸ فیلم بلند داستانی، ۳۳ فیلم کوتاه داستانی، ۱۹ فیلم مستند و ۴۱ فیلم پویانمایی هستند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش چهل‌و‌هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار خواهد کرد.