به گزارش افکارنیوز،

بهرام رادان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

ده سال پیش، شاذان بن یوسف، راه آبی ابریشم.

کارگردان: محمد بزرگ نیا

 

بهرام رادان