به گزارش افکارنیوز،

علی مسعودی معروف به علی مشهدی با انتشار این عکس نوشت:

خبری در راه است....

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx