به گزارش افکارنیوز،

در زیرنویس سریال حوالی پاییز اشتباه نوشتاری رخ داد.

در نگارش زیرنویس‌، «میخوای» به اشتباه «میخای» نوشته شد.

 

AndroidOnlineNewsImage.aspx