به گزارش افکارنیوز،

شهرزاد مدیری را در کنار پدرش مشاهده می کنید.