به گزارش افکارنیوز،

«ویدا جوان»، تصویر زیر را در اینستاگرامش منتشر کرد.

 

اینستا