به گزارش افکارنیوز،

نسیم ادبی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: حال خراب حضرت پاییز مال من

شان نزول سوره باران ،بنام تو

تنها نه من بنام تو ،آذر بجان شدم

دلتنگی دقایق آبان ،بنام تو...

 

اینستا