به گزارش افکارنیوز،

الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت:

من امشب فصل خودم رو پیدا کردم ولى خیلى دور فصلى بدون دروغ فصلى بدون آزار فصلى بدون دل شکستن فصلى بدون جنگ فصلى بدون غم فصلى بدون قضاوت فصلى بدون تظاهر فصلى بدون کینه ...

فصلى پر از عشق و مهربانى . دور هست ولى این فصل وجود داره ...

افتتاحیه نمایشگاه نقاشى #فصل _من _کجاست

پ ن شما هم برید و فصل خودتون رو پیدا کنید.

 

اینستا