به گزارش افکارنیوز ، مرتضی حاجی مدیرعامل مؤسسه مطبوعاتی همشهری به احتمال فراوان قبل از انتخاب و استقرار شهردار بعدی تهران، طی امروز و فردا از همشهری می رود.

مهران کرمی مدیرمسئول همشهری بعد از مرتضی حاجی اولین گزینه تغییر در دوره شهردار جدید خواهد بود. وی عضو حزب اعتمادملی است که بعد از عزل خسروطالب زاده مدیرمسئول قبلی همشهری توسط مرتضی حاجی، از بهار سالجاری مدیرمسئول همشهری بوده است. واگذاری مجلات همشهری به جوانی مشهدی و بی نشان در عرصه رسانه در دوره کرمی اتفاق افتاد.

مدیران فعلی همشهری امیدوار بودند با روی کار آمدن تقوی نژاد در جایگاه خود بمانند که این اتفاق روی نداد.

حال باید دید در پایان ماراتن حناچی و آخوندی چه کسی پیروز میدان خواهد شد و شهردار منتخب چه تصمیمی درباره مدیران اعتمادملی در همشهری خواهد گرفت.