به گزارش افکارنیوز،

ایرج نوذری با انتشار این عکس نوشت:

و امروز دوباره متولد می شوی و شمع ها، که سهم توست از زندگی و ستاره هائی که به میهمانی آمده اند و شکوفه هائی که دوباره خواهند شکفت و عطری که نصیب پروانه هاست و تو سهم من از تمام زندگی تولدت مبارک دختر نازم.

 

اینستا