به گزارش افکارنیوز،

شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

باید یک مکانی باشد؛ هر مکانی، حتی یک مکان خیالی، تا بتوانیم به آنجا برویم و از نو زاده شده برگردیم.

 

اینستا