به گزارش افکارنیوز،

نسرین مقانلو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

یک شب زیبا

همراه خانواده ام با

عمویم،پسرم و خواهرم جای همسرم و پسر کوچکم سبز

دلهایتان همیشه شاد.

اینستا