مهناز افشار بازیگر سینما امسال در سه فیلمبرف روی کاجها،یک عاشقانه ساده و پل چوبی بازی کرده است. این فیلمها در بخش مسابقه جشنواره فجر امسال حضور دارند.