به گزارش افکارنیوز،

مرجانه گلچین با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود

بوسه است.

احمد شاملو

 

اینستا