به گزارش افکارنیوز،

نگین صدق گویا با انتشار این عکس نوشت:

تنهایى چیزهاى زیادى به انسان مى آموزد، اما تو نرو.... بگذار من نادان بمانم!!! (ناظم خکمت)

 

اینستا (2)