به گزارش افکارنیوز،

هدی زین العابدین با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

خوشبختی دیگران از خوشبختی ما کم نمیکند

وثروت آنان رزق ما را کم نمیکند

و صحت آنان

هرگز سلامتی ما را نمیگیرد

پس آرزو کنیم

برای دیگران آنچه را که

آرزو میکنیم برای خودمان

 

اینستا