به گزارش افکارنیوز،

فریبا نادری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

خودت را باورکن

پرنده‌هایی که روی

شاخه نشستند

هرگز ترس از شکستن

شاخه ندارند،

زیرا اعتماد آنها

به شاخه نیست ،

به بالهایشان است

 

اینستا