به گزارش افکارنیوز،

المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

«جاده زندگی نباید صاف و مستقیم باشد؛ خوابمان میگیرد.دست اندازها نعمتند.»

همیشه سالم و تندرست باشید.

 

اینستا