به گزارش افکارنیوز،

نگار جواهریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: و تمام

#نامبرده

بیست و هشتِ آبانِ نود و هفت

 

اینستا