به گزارش افکارنیوز،

مریم سلطانی با انتشار این عکس نوشت:

کار خوب تو را اغلب افراد فردا فراموش میکنند ،در هر حال تو کار خوبت را انجام بده.

آخر هفتتون شاد شاد.

مریم سلطانی چند سالن زیبایی در تهران دارد.

 

اینستا