به گزارش افکارنیوز،

امید حاجیلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

دو چیز شما را تعریف می کند: صبرتان وقتی که هیچ چیز ندارید و رفتارتان هنگامی که همه چیز دارید.

 

اینستا