به گزارش افکارنیوز،

مریم معصومی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: وقتی من و تو

ما نیستیم

نه هست‌هایِ ما چونان که بایَدند

نه بایَدها

هر روز بی ما

روزِ مباداست . . . !!!