به گزارش افکارنیوز،

علی شادمان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: اینم از بیست و دو

ببینم بیست و سه چى داره ...

 

اینستا